KT_SL_TongHop Đóng
Năm nhập liệu:
Kỳ báo cáo:
Chú ý: (*) bắt buộc nhập, (X) nộp báo cáo trễ

 
Tải App cho thiết bị di động IOS : Download

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁO CÁO CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI