Thứ Ba, ngày 30-11-2021
 Thống kê (Số liệu theo ngành - Đã duyệt báo cáo) Đóng
Năm
(*)
Chú ý: (*) bắt buộc nhập, (X) nộp báo cáo trễ
STT Sở, ban ngành T1 T2 T3 Q1 T4 T5 T6 Q2 6 Tháng T7 T8 T9 Q3 9 Tháng T10 T11 T12 Q4 Năm
1 Ban quản lý các Khu kinh tế X X X X X X X X X
2 Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia Lò Gò Xa Mát
3 Công an tỉnh
4 Cục Thống kê tỉnh
5 Sở Công thương X X X X X X
6 Sở Giáo dục và Đào tạo X X X X X X X X
7 Sở Giao thông Vận tải X X X X X X
8 Sở Kế hoạch và Đầu tư
9 Sở Khoa học và Công nghệ X X X X X
10 Sở Lao động - Thương binh và xã hội X X X X X X
11 Sở Ngoại vụ
12 Sở Nội vụ X X X X X X
13 Sở Nông nghiệp và PTNT X X X X X X
14 Sở Tài chính X X X X X X
15 Sở Tài nguyên và Môi trường X X X X X
16 Sở Thông tin và Truyền thông X X X X X X X X X
17 Sở Tư pháp X X X X X X
18 Sở Văn hóa - Thể thao- Du lịch X X X X X X
19 Sở Xây dựng X X X X X X
20 Sở Y tế X X X X X X
21 Thanh tra tỉnh X X X X X X
22 Ủy ban nhân dân tỉnh

STT UBND Huyện T1 T2 T3 Q1 T4 T5 T6 Q2 6 Tháng T7 T8 T9 Q3 9 Tháng T10 T11 T12 Q4 Năm
1 UBND huyện Bến Cầu X X X X X X
2 UBND huyện Châu Thành X X X X X X
3 UBND huyện Dương Minh Châu X X X X X X X X X
4 UBND huyện Gò Dầu X X X X X X X X X X X X X X X
5 UBND huyện Hòa Thành X X X X X X X X X
6 UBND huyện Tân Biên
7 UBND huyện Tân Châu X X X X X X
8 UBND huyện Trảng Bàng X X X X X X
9 UBND Thành phố Tây Ninh X X X X X X X X X
 
Tải App cho thiết bị di động IOS : Download

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁO CÁO CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI