Thứ Năm, ngày 30-03-2023
 Thống kê (Số liệu theo ngành - Đã duyệt báo cáo) Đóng
Năm
(*)
Chú ý: (*) bắt buộc nhập, (X) nộp báo cáo trễ
STT Sở, ban ngành T1 T2 T3 Q1 T4 T5 T6 Q2 6 Tháng T7 T8 T9 Q3 9 Tháng T10 T11 T12 Q4 Năm
1 Ban quản lý các Khu kinh tế
2 Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia Lò Gò Xa Mát
3 Công an tỉnh
4 Cục Thống kê tỉnh
5 Sở Công thương
6 Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Kế hoạch và Đầu tư
9 Sở Khoa học và Công nghệ
10 Sở Lao động - Thương binh và xã hội
11 Sở Ngoại vụ
12 Sở Nội vụ
13 Sở Nông nghiệp và PTNT
14 Sở Tài chính
15 Sở Tài nguyên và Môi trường
16 Sở Thông tin và Truyền thông
17 Sở Tư pháp
18 Sở Văn hóa - Thể thao- Du lịch
19 Sở Xây dựng
20 Sở Y tế
21 Thanh tra tỉnh
22 Ủy ban nhân dân tỉnh

STT UBND Huyện T1 T2 T3 Q1 T4 T5 T6 Q2 6 Tháng T7 T8 T9 Q3 9 Tháng T10 T11 T12 Q4 Năm
1 UBND huyện Bến Cầu
2 UBND huyện Châu Thành
3 UBND huyện Dương Minh Châu
4 UBND huyện Gò Dầu
5 UBND huyện Hòa Thành
6 UBND huyện Tân Biên
7 UBND huyện Tân Châu
8 UBND huyện Trảng Bàng
9 UBND Thành phố Tây Ninh
 
Tải App cho thiết bị di động IOS : Download

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁO CÁO CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI